Otkud hronopiji na Balkanu? - Reflejo časopis

Reflejo logo

Que Pasa Društvo Hispanista
Otkud hronopiji na Balkanu?

Enfoque

Otkud hronopiji na Balkanu?

U subotu sa početkom u 16:00 časova u dizajnerskom centru Mikser House započinje druženje Balkanskih hronopija. Uz obezbeđeni simultani prevod, gosti Hronopija načeće teme o putevima razvoja Latinske Amerike i mogućim rešenjima za krizni period na našim prostorima.

Društvo hispanista realizuje novi projekat, Balkanski hronopiji, koji je nastao kao reakcija na nedostatak inicijative među mladim obrazovanim ljudima u Srbiji, na nedovoljno izučavanje latinoameričkih studija, kao i na sveopštu krizu koja zahteva drugačije pristupe nametnutim problemima.

Naime, trenutna svetska kriza, kao globalni problem koji je zahvatio sve segmente društva, čini se da se posebno odrazila na evropski kontinent, isti onaj koji je donedavno predstavljao svojevrsni uzor državama drugih kontinenata. Takva situacija stvorila je među evropskim društvima (uključujući i srpsko) potrebu za traganjem za alternativama, koje bi mogle ponuditi drugačije odgovore na goruća, i za sad nerešena pitanja. U tom smislu, primeri latinoameričkih zemalja, njihovi sistemi vrednosti i tumačenje perspektive kao realnosti, izdvajaju se kao moguća smernica u pronalaženju pomenutih alternativa.

Upravo će na tu temu u subotu diskutovati gosti Hronopija, iznoseći svoje stavove, navodeći potencijalna rešenja i ukazujući na eventualne propuste evropskog (i srpskog) društva. Dinamičnosti okruglog stola doprineće stručnjaci iz Španije, Meksika, Hrvatske i Srbije. Sa druge strane, profesor Huan Karlos Monedero (Juan Carlos Monedero), veliki politikolog i aktivista i jedan od najvećih mladih intelektualaca današnjice u Španiji, svojim predavanjem otvoriće sam događaj i načeti mnoga aktuelna pitanja.

Cilj projekta je i da probudi mladu, u velikoj meri, apatičnu, akademsku javnost u Srbiji i ukaže joj na važnost razvijanja kritičkog mišljenja, aktivističkih stavova i bavljenja sopstvenim identitetom, kao i da doprinese širenju svesti o značaju i neophodnosti akademskog i stručnog bavljenja Latinskom Amerikom u našoj zemlji.

Obzirom na delom akademski, a delom aktivistički karakter projekta, Hronopiji su upućeni studentima pre svega društvenih nauka, naučnim istraživačima, aktivistima brojnih društvenih organizacija, raznim udruženjima, ali i svim pojedincima koji su direktno ili indirektno zainteresovani za zbivanja u Latinskoj Americi i njeno društveno-kulturno bogatstvo. Uostalom, Hronopiji i teže da postanu mesto za umrežavanje svih latinoamerikanista u Srbiji i regionu.

Aktivnosti hronopija se ne završavaju u subotu. Naprotiv, to okupljanje označiće početak realizacije ideja koje su odavno prepoznate kao jedan od prioriteta u našem društvu i kao put ka ostvarivanju novih saradnji. Raznim tribinama, predavanjima, debatama, filmovima i muzičkim večerima, Balkanski hronopiji će i dalje okupljati sve one koji pomenute teme i ciljeve doživljavaju kao bitne za razvoju našeg društva, bilo na individualnom ili kolektivnom nivou.

Termin „hronopiji” prvi je upotrebio argentinski pisac Hulio Kortasar (Julio Cortázar), nazivajući tako „vlažna zelena bića”. Predstavlja ih kao idealiste, nekonvencionalna, naivna i osetljiva bića, koja su sušta suprotnost famama (preterano ogranizovanim, krutim i osuđivački nastrojenim) i nadama (neznalicama, priprostim i dosadnim bićima). Takva podela naišla je na brojne pozitivne reakcije, pa su mnoge Kortasarove pristalice sebe nazivale hronopijama, a samog tvorca ovog termina „najvećim od svih hronopija”.

 

Autor teksta: Milica Lilić

Autor fotografije: Miloš Božanović