Nove prakse u Reflehu - Reflejo časopis

Reflejo logo

Que Pasa Društvo Hispanista
Nove prakse u Reflehu

Enfoque

Nove prakse u Reflehu

Refleho raspisuje nove prakse za sticanje znanja i veštinina u novinarskoj sferi. Više informacija o prijavljivanju saznajte u daljem tekstu.

NOVINARSKA SEKCIJA DRUŠTVA HISPANISTA RASPISUJE

KONKURS ZA STICANJE PRAKSE U ČASOPISU REFLEJO (REFLEHO)

 

Trajanje prakse: 2 meseca, 26.11.2012 - 26.1.2012. (vreme rada fleksibilno, po dogovoru);

 

Potreban broj praktikanata: 5 praktikanta;

 

Zaduženja: istraživanje, praćenje aktuelnosti i događaja iz oblasti hispanistike, učešće u radu na terenu, pisanje izveštaja i članaka za časopis Refleho, kratkih objava za internet stranicu i socijalne medije, učestvovanje u dodatnim projektima novinarske sekcije, pružanje organizacione i administrativne podrške radu sekcije, prevođenje.

 

Tokom prakse kandidati imaju mogućnost: da savladaju novinarski stil pisanja, tehnike pisanja vesti, najava, saopštenja, intervjua, reportaža, istraživačkog rada, da savladaju veštine korišćenja socijalnih medija, da intervjuišu istaknute ličnosti iz oblasti hispanizma, da razviju organizacione sposobnosti, da objavljuju tekstove na drugim internet portalima sa kojima Refleho sarađuje, da rade u dinamičnom i motivišućem okruženju i budu deo kreativnog tima.

 

Kriterijumi za prijavu: poznavanje hispanistike, sklonost ka pisanju, tačnost, preciznost, organizovanost, pouzdanost, otvorenost za promene i usavršavanje, inovativnost, preuzimanje inicijative, etičnost u timskom radu. Nije potrebno prethodno iskustvo.

 

Rok za prijavu: poslati CV i motivaciono pismo do 23. novembra (uključujući i 23.11) na 

e-mail: novinarskadh@gmail.com, sa naznakom "Prijava na konkurs za praktikante".

 

Uslovi: biti student na Katedri za iberijske studije ili diplomirani filolog hispanista, kao i član Društva hispanista.

 

Napomena: ukoliko niste član Društva hispanista, informacije o učlanjenju možete pronaći na linku: http://www.drustvohispanista.rs/static.php?id=3

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove neće biti razmatrane.

 

Sve potrebne informacije o radu novinarske sekcije možete naći na linku:

http://www.reflejo.drustvohispanista.rs

 

Praktikanti će po završetku prakse dobiti pismo preporuke, a oni koji se budu najbolje pokazali, postaće aktivni članovi novinarske sekcije i imaće prilike da ozbiljnije učestvuju u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima.

 

 

 

Autor teksta: Reflejo

Autor fotografije: Ivana Jovanović