Društvo hispanista – naš vodič ka hispanizaciji - Reflejo časopis

Reflejo logo

Que Pasa Društvo Hispanista
Društvo hispanista – naš vodič ka hispanizaciji

Enfoque

Društvo hispanista – naš vodič ka hispanizaciji

Društvo hispanista već nekoliko godina uspešno ostvaruje saradnju sa brojnim poslodavcima, kako bi svojim članovima omogućilo da se oprobaju u raznim oblastima srodnim hispanistici i profesionalno se usavrše.

Društvo hispanista nedavno je proslavilo svoj peti rođendan koji je ujedno obeležio pet uspešnih godina promovisanja španskog jezika i hispanskog sveta. U okviru brojnih aktivnosti koje realizuje, Društvo nastoji i da svojim mlađim kolegama pruži priliku da stečeno znanje sa studija pretoče u iskustvo i oprobaju se u oblastima koje bi potencijalno mogle da ih zanimaju u daljoj budućnosti. Tako u svoj program rada ubraja i obezbeđivanje praksi za svoje članove hispaniste, za šta je posebno zadužena sekcija za studentke prakse, na čelu sa koordinatorkom Nevenom Dogandžić-Jovanović.

Kao svojevrsni medijator između hispanista i poslodavaca, Društvo najpre nastoji da sklopi saradnju sa institucijama, organizacijama ili kompanijama koje će zaista izaći u susret svojim praktikatnima i omogućiti im da kroz brojne aktivnosti usavrše svoje znanje i steknu solidno iskustvo u oblasti srodnoj hispanistici. Sa druge strane, od praktikanata se očekuje da odgovorno pristupe obavljanju svojih dužnosti i zadataka, kako bi dobit bila obostrana.

Uslovi prakse u najvećem broju slučajeva utvrđuju se u dogovoru sa poslodavcem, a potom Društvo raspisuje konkurs i, u većini slučajeva, vrši selekciju kandidata. Nekada se u okviru Društva napravi uži krug potencijalnih praktikanata, da bi na kraju sâm poslodavac doneo konačnu odluku. Dakle, proces selekcije dosta je rigidan i podroban, a sve u cilju postizanja kvaliteta i dugotrajne saradnje.

Do sada su hispanisti praktikanti imali prilike da se upoznaju sa radom i funkcionisanjem nekih od međunarodnih institucija, poput Instituta Servantes ili Ambasada Meksika i Kube, da se oprobaju u ulozi profesora u školi španskog jezika Granada, a od skoro i u Centru za strane jezike Trotalenguas, kao i da rade u oblasti izdavaštva u izdavačkim kućama Signature, Kreativni centar ili Utopija. Neki su bogata iskustva stekli i u nevladinoj organizaciji IDC Serbia ili IAN, ili pak, u konsultantskoj kući Grayling, dok su lljubitelji novinarstva svoje mesto pronalazili u dnevnom listu 24 sata, Radio Beogradu, kao i u časopisu Reflejo, iza koga stoji novinarska sekcija Društva hispanista. Pored ove, Društvo je u poslednjoj godini zainteresovanim članovima omogućilo prakse i u drugim sekcijama, poput prevodilačke ili u okviru plataforme ¿Qué pasa?.

Pored bogatog iskustva i stečenog znanja, praktikanti nakon obavljene prakse dobijaju i pismo preporuke od svojih poslodavaca, koje im uveliko može pomoći prilikom konkurisanja za željeni posao. Pojedine praktikantinje su nakon pokazanog znanja i veština, dobile posao upravo na radnom mestu gde su obavljale praksu, a većina je svakako ponela pozitivna iskustva i obogatila svoju radnu biografiju.

I statistika je na strani Društva, odnosno, njegovih članova praktikanata: do sada, broj zadovoljnih praktikanata prelazi 90, uz napomenu da stalno raste, a ukupno je obavljeno oko 40 praksi kod 13 različitih poslodavaca. Ovaj poslednji broj, posebno ako se uzme u obzir da su u pitanju različite oblasti, svedoči o uspešnom radu Društva hispanista, ali i o činjenici da je danas hispanistima dostupna mogućnost da već u toku studija izgrađuju svoju radnu biografiju i da se profesionalno usmere i steknu iskustva u oblastima koje ih interesuju.

 

Praksa u ambasadi kao odskočna daska
Jelena Kovač, doktorand hispanista, prenosi svoja iskustva mlađim kolegama: „Prevodilačka praksa u Ambasadi Republike Kube bila je odlična prilika za primenjivanje znanja i kompetencija stečenih tokom studiranja, a omogućila mi je i da se profesionalno usavršim i iskusim kako funkcioniše jedna ambasada. Zahvaljujući prevođenju tekstova iz različitih oblasti, znatno sam proširila sopstveni vokabular španskog i utvrdila gramatiku. Stekla sam i brzinu i sigurnost u prevođenju, a rezultate prakse prepoznala sam u narednim poslovima, kada sam nastavila da se bavim prevođenjem stručnih tekstova”.
Milica Kostić, student hispanistike na master studijama, prošle godine bila je na praksi u Ambasadi Meksika i ovo iskustvo doživljava kao odličnu priliku za upoznavanje meksičke kulture: „Imala sam prilike da govorim jezik koji studiram i da budem u stalnom kontaktu sa književnošću na španskom, budući da sam najviše vremena provodila u biblioteci Ambasade. Takođe sam, u više navrata, pomagala oko određenih administrativnih poslova, što je bilo jednako interesantno.
I Katarina Jovičić, diplomirani hispanista, donedavno je bila praktikant u Ambasadi Meksika, gde posebno ističe saradnju sa ostalim koleginicama praktikantkinjama, kao i podršku svih zaposlenih u kreiranju projekata za promociju Meksika. „Praksa mi je pomogla da usavršim veštine prevođenja, naučim protokol konzularnog predstavništva i arhive i da razvijem svoju kreativnost učešćem u realizacji projekata u okviru odeljenja za kulturu. Smatram da je ova praksa značajna referenca koja će me preporučiti kao ozbiljnog i odgovornog kandidata u budućoj karijeri.“

Autor teksta: Milica Lilić

Autor fotografije: Društvo hispanista