Da li ste znali... - Reflejo časopis

Reflejo logo

Que Pasa Društvo Hispanista
Da li ste znali...

¿Sabías que...?

Da li ste znali...

...da je ruski kompozitor Mihail Ivanovič Glinka (1804-1857) proveo tri godine u Španiji izučavajući španski folklor?

Da li ste znali da je ruski kompozitor Mihail Ivanovič Glinka (1804-1857) proveo tri  godine u Španiji izučavajući španski folklor? Iako je danas poznat kao tvorac ruske nacionalne opere, za života nije bio priznat u svojoj zemlji već je slavu stekao u inostranstvu, naročito u Parizu i Berlinu. U Španiju je stigao u leto 1845. Prvo je boravio u Valjadolidu gde su ga španski narod i običaji oduševili. „Španija bi mogla da izleči rane na mom srcu”. Španci su časni, iskreni kada govore, prirodni i nisu puni formalnosti kao Francuzi“, napisao je u jednom pismu svojoj majci. U Valjadolidu je upoznao aragonsku hotu, tradicionalnu narodnu melodiju, koja će postati osnova za njegovo delo Capriccio brillante para Jota Aragonesa (1845), poznato i kao Prva španska uvertira. Zatim je prešao u Madrid, gde je više stvarao. Po povratku u Rusiju napisao je najznačajnije delo sa španskom tematikom: Noć u Madridu, izvedeno tek 1850. u Sankt Peterburgu.

Autor teksta: Jelena Bašević

Autor fotografije: www.wikipedia.com